Jakokunnan toiminta jatkuu ennallaan.

Kalatalouden Keskusliiton ohjeen mukaan; jakokunnan toiminta jatkuu viimevuoden vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Suomen hallituksen asettamat rajoitukset ovat nk. Force-majeure tyyppinen ylivoimainen este pitää vuosikokousta.