Vuokraukset järjestetään yleiskokouksen päättämällä tavalla ja hoitokunnan hoitavat pyyntipaikkojen ja kalastuksen käytännön järjestämisen.  

Iijoen vanha luonnonuoma 

Säännöstelypato

Raasakkasuvanto

Uiskarin yläpuoli

Raasakan voimalan alapuolinen alue 

Voimala-Hamina

Hamina-Simakka

Simakka-Koni

Jokisuu

Etelä – Iin rysäpaikat 
Huom Myös Etelä- ja Pohjois- Iin jakokuntien alueella lohen kalastusta on rajoitettu. Erikseen määritetyllä Iijoen lohen rajoitusalueella on voimassa rysien määrän ja  lohen aika- ja saalisrajoitukset. 
 
 
 
Pohjois-Iin rysäpaikat
Huom Myös Etelä- ja Pohjois- Iin jakokuntien alueella lohen kalastusta on rajoitettu. Erikseen määritetyllä Iijoen lohen rajoitusalueella on voimassa rysien määrän ja  lohen aika- ja saalisrajoitukset.