Jakokunnat perustuvat vanhaan Etelä-Iin ja Pohjois-Iin kylään sekä niiden yhteisiin maa- ja vesialueisiin.  Kumpikin jakokunta toimii omalla alueillaan täten yhteisten maa- ja vesialueiden käytön ja hoidon toteuttajana sekä yhteisten toimintojen edistäjänä ja kehittäjänä osakkaiden hyväksi. Jakokunnan osakkaina ovat tilat, joita on kummassakin jakokunnassa yli 1.000. Tilat ja niiden omistajat käyttävät jakokuntien päätäntävaltaa. Ylin päättävä elin on jakokunnan yleinen kokous. Yleinen kokous valitsee jakokunnan hoitokunnan, joka vastaa yleiskokouksen päättämällä tavalla jakokunnan toiminnoista.

Maa-alueet hoitokunnat hoitavat jakokunnan alueiden vuokrauksia ja edistävät yhteisten alueiden käyttöä ja hoitoa.  Jakokunnilla on voimassaolevat vuokraukset hallinnassaan olevilla maa-alueilla.

Pohjois-Iin jakokunnalla on Rontin saaressa mahdollisuus vuokrata kalastustukikohtia kaupallisten kalastajien käyttöön. 

Vesijättömaat hoitokunnat myös valmistelevat merenrantojen yhteistenvesijättömaiden lunastuksiin tai vapaaehtoisten kauppoihin liittyviä asioita. Mahdolliset myynnit päätetään yleisessä kokouksessa.

Jos haluat tehdä vapaaehtoisen kaupan vesijättömaasta, ota yhteys sähköpostitse hoitokunnan puheenjohtajaan.